Co je OBD diagnostika? - Autoklíče.cz

OBD2 diagnostika - jak funguje a jak vybrat tu nejlepší

   Pojmy OBD2 a OBD diagnostika může běžný motorista slyšet při návštěvě automobilového servisu. Pro nadšence mají poněkud sofistikovanější význam, protože se týkají standardu OBD (On-Board Diagnostics), který je důležitý pro pochopení různých parametrů systémů automobilu.

Co je OBD diagnostika?

   Čtečka OBD2 je malé zařízení, které se vejde do kapsy. Lze jej připojit k portu OBD téměř každého moderního vozidla a získat tak cenné informace a údaje o systémech vozidla v reálném čase.

   Bezdrátové čtecí zařízení se může připojit k mobilnímu telefonu přes Bluetooth a umožnit vám přístup k datům vašeho vozu prostřednictvím mobilní aplikace. Je to opravdu snadné a komfortní!

   Cena čtečky Bluetooth může u základních modelů začínat na několika set korunách. Pokud však hledáte profesionální diagnostická zařízení, mohou stát i pětimístné částky.

   Čtecí zařízení OBD-II nabízejí různé úrovně funkčnosti. Sahají od základního čtení chybových kódů přes pokročilou diagnostiku až po kódování vozu a živé parametry.

   Dovolte nám, abychom vás provedli nuancemi OBD. Ať už jste běžný řidič nebo automobilový nadšenec, čtečky OBD-II jsou tím nejlepším nástrojem, který můžete mít, abyste ušetřili peníze a získali větší kontrolu.

Historie diagnostiky OBD

   Nejprve si podrobněji vysvětlíme, co znamená OBD. OBD je zkratka pro palubní diagnostiku (on-board diagnostics). OBD2 označuje druhou generaci palubního diagnostického systému.

   OBD neboli palubní diagnostika je systém v automobilu, který řídí a monitoruje všechna důležitá kontrolní zařízení a nabízí přístup k datům pomocí příslušného hardwaru a softwaru.

   Klíčovou součástí OBD je jeho schopnost informovat čtenáře o všech chybových kódech nebo abnormálním chování jeho vozidla. Tyto chyby jsou známé jako diagnostické poruchové kódy nebo kódy závad.

   Obvykle, když systém zjistí chybu, uloží požadovaný chybový kód do své paměti a rozsvítí výstražný nápis na přístrojové desce vozidla. Obvykle se tak stane, když se rozsvítí otravná kontrolka kontroly motoru.

OBD 1 – předchůdce

   Systém OBD1 vznikl v USA jako reakce na snahu snížit znečištění ovzduší způsobené nárůstem počtu automobilů ve velkých městech. V čele snahy o „udržení čistého ovzduší“ stála Kalifornie, kde v roce 1988 Kalifornský úřad pro ovzduší (California Air Resources Board – CARB) zavedl přísnější emisní limity pro benzínová vozidla. Nestačilo splnit požadavky pouze v době, kdy byl vůz zcela nový – vozidlo muselo splňovat požadavky po celou dobu své životnosti.

   Bylo tedy nutné vyvinout elektronický systém samokontroly, který by umožnil kontrolu shody v kterémkoli okamžiku; proto vznikl systém OBD1. Signální světlo upozorňovalo uživatele na abnormální stav.

   Ostatní státy v USA OBD1 přijaly v roce 1994. Největším nedostatkem OBD1 však byla nestandardizace, kdy si výrobci automobilů vytvářeli a implementovali vlastní systémy, takže ke čtení různých systémů bylo zapotřebí vícero skenerů.

OBD2 – současný standard

   V roce 1994 vydal Kalifornský úřad pro ovzduší (CARB) nařízení, že všechna nová motorová vozidla od roku 1996 musí obsahovat nově vyvinutý systém OBD2. Ten využívá standardizované rozhraní umožňující použití jedné čtečky OBD pro různé výrobce automobilů.

   Tímto způsobem se sledovaly nejen emisní normy, ale pod jejím dohledem byl celý systém ovlivňující výfukové plyny s různými procesy ve vozidle. Výsledkem standardizace bylo zefektivnění čtení chybových kódů.

   Do roku 2000 se systém OBD2 dostal i do Evropy, která stanovila, že chyby v emisích musí být indikovány výstražnou kontrolkou na přístrojové desce a chybové kódy musí být zaznamenány vozidlem.

   Od roku 2001 je rozhraní OBD2 předpisem pro všechna vozidla s Ottovými motory (benzínové/plynové motory). Vozidla s naftovým motorem se pod tento předpis dostala počínaje rokem 2004.

   Nová norma výrazně usnadnila život servisům i automobilovým nadšencům. Provádění OBD diagnostiky může být časově i finančně nákladné.

   Většina lidí však neví, že existují čtečky OBD2 pro soukromé použití, které jim umožňují mít plnou kontrolu nad svým vozem a výdaji na opravu.

OBD diagnostika

Jak funguje čtečka OBD?

   Čtečka OBD2 je rozhraní mezi čtecím zařízením a mobilní aplikací, usnadňující vyhledávání a diagnostiku závad na vozidle. Přístupový port OBD2 je univerzální a obvykle se nachází v prostoru řidiče.

   V některých případech může být obtížné jej najít, protože se může nacházet pod přístrojovou deskou nebo za sloupkem řízení. Pomůže vám rychlé vyhledávání na internetu s uvedením přesné značky a modelu vašeho vozidla.

Jak používat OBD čtečku?

   Najděte port OBD-II a připojte k němu bezdrátovou čtečku. Spínač zapalování vašeho vozu musí být nastaven do polohy „ON“, ale není nutné startovat motor.

   Poté spárujte OBD čtečku s telefonem pomocí Bluetooth a otevřete mobilní aplikaci čtečky v telefonu.

   Při prvním použití bude připojená čtecí jednotka nebo mobilní aplikace vyžadovat údaje o vozidle, jako je značka, model a rok výroby.

   Jakmile budete mít nastavení připravené, můžete začít využívat všechny funkce, které čtečka OBD2 nabízí. Některé čtečky kódů nabízejí pouze základní funkce, jako je čtení chybových kódů souvisejících s motorem, a zobrazují pouze každou jednotlivou definici kódu. Zatímco jiné čtečky kódů nabízejí pokročilé funkce, jako je diagnostika všech systémů, živé parametry, kódování vozu, možnost údržby pro kutily a další!

Které kódy čtečky OBD2 čtou?

   Aby bylo možné provést diagnostiku vašeho vozidla, musí čtecí nástroj nejprve přečíst paměť pro chybová hlášení vašeho vozu. Poté čtečka OBD získá přístup k řídící jednotce vozidla a analyzuje data. Většina údajů nemusí být relevantní, ale systém obvykle čte všechny údaje.

   Po ukončení čtení vytvoří čtecí nástroj seznam chybových kódů, které se aktuálně týkají vozidla. Některé chybové kódy mohou být nejednoznačné, v takovém případě bude možná ještě nutné navštívit servis.

   Všichni výrobci používají standardní chybové kódy. Čtečky na úrovni neprofesionální diagnostiky  je obvykle čtou pouze pro soukromé účely, pokud člověk nepoužívá specializovanou čtečku a čtecí zařízení od výrobce vozidla.

   Chybové kódy jsou navíc strukturovány podle jednotného principu:

 • jedno písmeno a
 • čtyři čísla.

   Profesionální a drahé čtečky mohou poskytnout další informace o obecných funkcích vozidla, například o vadných nebo nefunkčních světlech.

   Chybové kódy, které lze vyčíst pomocí diagnostického čtecího nástroje, obsahují pouze informace ze snímačů a elektroniky z následujících oblastí:

 • Hnací ústrojí (kód „P“ = hnací ústrojí)
 • Podvozek (kód „C“ = podvozek)
 • Karoserie (kód „B“ = karoserie)
 • Sítě (kód „U“ = uživatelská síť)

Toto první písmeno umožňuje uživateli určit místo chyby.

Druhý kód (číslice) se vztahuje ke skupině kódů chyb.

0: nezávislá na výrobci

1: specifická pro výrobce

Třetí kód informuje o sestavách vozidla, kterých se chyba týká.

0: týká se celého systému

1: týká se přípravy směsi sekundárního vzduchu a vzduchu.

2: jedná se o závadu v palivovém systému

3: týká se systému zapalování/chybného zapalování

4: vyčísluje všechny další systémy pro monitorování emisí

5: označuje tempomat / regulaci volnoběžných otáček

6: týká se počítače a jeho vstupních/výstupních signálů

7: označuje převodovku

   Číslice tři a čtyři jsou následná čísla pro jednotlivé součásti, které chybu způsobují.

   OBD čtečka je nástroj pro čtení chyb a také nástroj pro monitorování, protože umožňuje sledovat určité funkce vozidla. Tyto funkce lze sledovat v závislosti na vozidle a použitém diagnostickém nástroji. Někteří výrobci mohou dokonce umožnit živou kontrolu určitých systémů.

Toto jsou běžné parametry, které může OBD2 sledovat v reálném čase:

 • Zatížení motoru v procentech
 • Teplota chladicí kapaliny
 • Otáčky motoru (ot./min.)
 • Napětí elektrického systému ve voltech
 • Spotřeba paliva v reálném čase
 • Aktuálně zvolený převodový stupeň
 • Aktuální rychlost vozidla a platné rychlostní limity
 • Okolní teplota ve stupních Celsia nebo Fahrenheita
Čtečka

 Poznámky k ukládání chyb

   Je užitečné pochopit, jak se ukládání chyb provádí spolu s údaji o prostředí. Řídicí systém využívá při ukládání a zpracování uložených chyb 5 faktorů. Při používání čtečky OBD2 je tedy důležité tomu porozumět.

 1. Do paměti chyb se přenášejí pouze reprodukovatelné chyby. Pokud se během následujícího jízdního cyklu již nepotvrdí, je první záznam z paměti vymazán.
 2. Informace a chyby relevantní pro emise výfukových plynů se ukládají vždy. Je jim přidělena nejvyšší priorita.
 3. V případě po sobě jdoucích chyb souvisejících s emisemi se rozsvítí kontrolka kontroly motoru.
 4. Kontrolka kontroly motoru se rozsvítí v případě poškození nebo zhoršené funkce katalyzátoru.
 5. Chyby související s výfukovými plyny se automaticky vymažou z paměti chyb až po 40 po sobě jdoucích bezchybných jízdách. Pro chyby katalyzátoru je limit 80 bezchybných jízd.

Typy čteček OBD2

   Existují dva hlavní typy čteček OBD: čtecí zařízení se samostatnou diagnostickou čtečkou nebo čtecí zařízení s bezdrátovým připojením k chytrému telefonu a mobilní aplikaci.

Samostatné ruční čtečky OBD-II

   V servisech se většinou používají samostatná zařízení. Zobrazeným chybovým kódům snadno porozumí pouze vyškolení technici. (Jedná se o řadu čísel a písmen, která pomáhají určit, kde se problém nachází.)

   Tato zařízení mohou mít vlastní baterii nebo mohou využívat napájení ze samotného konektoru OBD2, protože jejich odběr energie je nízký. Kromě toho, pokud se chcete o daném chybovém kódu dozvědět více, musíte pátrat na vlastní pěst, protože zařízení vám další informace neposkytne.

Čtečka OBD s aplikací

   Čtečka OBD2 s mobilní aplikací je oblíbenější v komunitě neprofesionálů. I servisy však rozpoznaly větší funkčnost a všestrannost, kterou takový čtecí nástroj nabízí.

   Čtečku s rozhraním Bluetooth nebo WiFi lze snadno připojit k portu OBD2 automobilu. Poté můžete navázat spojení se svým chytrým telefonem a prostřednictvím aplikace získat přístup ke všem údajům svého vozu.

Výhody používání mobilních aplikací spočívají v tom, že:

 • Jsou velmi výkonné,
 • Mohou poskytnout více podrobností a základních informací.
 • Poskytují jasné definice
 • Poskytují možnou analýzu příčin a souvislostí chyby i jejího kódu.

   Některé aplikace vám poradí, zda je po kontrole kódů ještě nutné navštívit servis, nebo zda je bezpečné pokračovat v cestě. Kromě toho, pokud jde o zobrazované informace, aplikace vám může poskytnout rozsáhlé a jasné informace.

   Využití bezdrátových čteček s mobilní aplikací také umožňuje zpětnou kontrolu vašeho vozu pro ladění a kódování.

Kolik stojí čtečka OBD2?

   Je obtížné stanovit paušální cenu za OBD čtecí nástroj. Můžete například najít základní čtečku za několik set korun, stejně jako zařízení za více než 2 000 Kč, přičemž velmi špičková zařízení koupíte asi od 10 000 Kč. Na cenu čtečky OBD2 má vliv několik faktorů. Mezi ně patří např:

 • Jedná se o integrovanou čtečku, nebo o čtečku navrženou pro mobilní aplikaci?
 • Využívá ke komunikaci Wi-Fi nebo Bluetooth?
 • Potenciální čtecí schopnosti – jsou základní, nebo komplexní?
 • Umožňuje obousměrnou komunikaci?
 • Čte pouze chyby, nebo nabízí komplexní diagnostické funkce?
 • Jaká je rychlost komunikace?
 • Je součástí funkce kódování vozu?
 • Obsahuje doživotní záruku, nebo pouze krátkou záruku 1 až 3 roky?

   Běžný uživatel se může ptát, proč prostě nezajdu do servisu pokaždé, když se mi rozsvítí kontrolka kontroly motoru, a nenechám si kódy přečíst? Ale to vás může stát spoustu času a peněz, protože kontrolka motoru se může rozsvěcovat poměrně často.

Jaká je výhoda analýzy závad pomocí čtečky OBD2?

   Za přečtení chybových kódů si servis může účtovat okolo 1 000 Kč. Z dlouhodobého hlediska je koupě čtečky OBD2 vždy cenově výhodnější, protože se můžete vyhnout zbytečným návštěvám.

Zde je několik faktorů, které byste měli při jeho nákupu zvážit.

 1. Kvalita

   Je lepší nakupovat od zavedených výrobců, často za vyšší cenu, než kupovat levnější, no name nebo zařízení neznámé značky, které může z dlouhodobého hlediska způsobit více problémů. Nezapomeňte si před rozhodnutím projít recenze na internetu.

 1. Aktualizace

   Někteří výrobci svá zařízení pravidelně aktualizují. Aktualizace softwaru jsou klíčové pro udržení čtečky v aktuálním stavu, zejména u novějších vozidel. Ujistěte se, že OBD čtečka, kterou si pořizujete, může získat přístup k těmto aktualizacím softwaru, ať už zdarma, nebo za poplatek. 

 1. Výrobce vozu

   I když je OBD2 univerzální standard, může se stát, že skener není kompatibilní nebo nefunguje dobře s vaším vozidlem. Doporučujeme vám proto zkontrolovat, zda je vámi vybraná OBD čtečka kompatibilní s vaším vozidlem. V ideálním případě byste si měli pořídit OBD čtečku, která si poradí s co největším počtem značek, nikoli pouze s jednou nebo několika málo.

 1. Ochrana osobních údajů

   Dva důležité body, které je třeba vzít v úvahu, jsou ochrana osobních údajů a ochrana dat. Mnoho aplikací ukládá údaje o zákaznících na server pro snadný přístup a historii záznamů. Nejlepší aplikace poskytují přesné informace o své politice shromažďování dat a o tom, zda dodržují nějaké nařízení GDPR (General Data Protection Regulation).

 1. Rozsah funkcí

   Dále byste se měli ujistit, že vámi vybraná čtečka dokáže přečíst všechny obecné chybové kódy a také vypsat komplexní diagnostiku chyb. Dále doporučujeme zkontrolovat, zda čtečka obsahuje jiné, pokročilé funkce. 

Aplikace pro OBD2 a jejich výhody

   Stačí několik klepnutí a váš iPhone nebo Android se může stát diagnostickým skenovacím nástrojem pro vaše vozidlo. Můžete rychle odhalit chyby, aniž byste museli navštívit servis. Aplikace vám ušetří čas i peníze!

   Aplikace navíc nediagnostikují pouze drobné závady, ale poskytují podrobné informace o chybách vozidla a o tom, zda je bezpečné pokračovat v jízdě. Tradiční OBD čtečky s jednoduchými obrazovkami obvykle nenabízejí takovou všestrannost.

Aplikace OBD2 v kostce

 • Automobilová čtečka OBD2 se připojuje k diagnostickému portu vozidla umístěnému v prostoru řidiče.
 • K mobilní aplikaci v chytrém telefonu se připojuje prostřednictvím Bluetooth nebo Wi-Fi.
 • Aplikace dokáže přečíst a interpretovat uložené chybové kódy.
 • Po odstranění závady může chybové kódy také vymazat.

Čtečka OBD2 je prostředníkem mezi vaším vozidlem a telefonem.

   Některé čtečky jsou navrženy tak, aby spolupracovaly pouze s příslušnou aplikací. Existují však i univerzální aplikace, které spolupracují s celou řadou čteček, ale mohou se značně lišit a nenabízejí stejnou úroveň spolehlivosti a všestrannosti jako kompletní balíček.

Závěr

   Doufáme, že si nyní můžete udělat ucelenější přehled o OBD, historii, čtečkách a mobilních aplikacích.

   Koupí OBD čtečky můžete snadno ušetřit peníze za svůj vůz a vždy znát jeho “zdravotní” stav. Měli byste však mít na paměti své požadavky. Hledáte především jednoduchou čtečku kódů, nebo chcete komplexnější analýzu a sledování parametrů vozidla v reálném čase? Záleží pouze na vás, jak se rozhodnete.

Tento článek vám přináší web autoklice.cz. Zabýváme se zhotovováním kopií klíčů a autoklíčů. Potřebujete náhradní klíč ke dveřím domu nebo bytu? Máte problém s autoklíčem k vašemu autu? Můžete nás s důvěrou kontaktovat a my vám pomůžeme problém vyřešit.

Také si přečtěte

Také si přečtěte

Navštivte nás na našich provozovnách AUTOKLÍČE.CZ

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.
Soukromí a cookies