Jak fungují klíče a zámky - Autoklíče.cz

Jak fungují klíče a zámky

   Každý z nás běžně používá klíče. Několikrát denně otočíme klíčem v zámku a věříme, že máme věci v bezpečí, aniž bychom si uvědomovali, jak zámky fungují. Zamykáme dveře od domova, auto, různé skříňky, používáme zámek na kolo. U mnoho druhů zámku nemusí mít klasický klíč, například auto si zamykáme a odemykáme na dálku, pro některé zámky je zase klíčem nastavení správné číselné kombinace.

Velice rádi Vám poradíme na našich provozovnách Autoklíče. cz

Vložkový zámek

   Asi nejpoužívanějším druhem zámku je tak zvaný zámek vložkový, který najdeme ve většině vchodových dveřích. Hlavní součástí tohoto zámku je vložka . Je to dutý nepohyblivý válec, který je pevně ukotven k zámku dveří. V tomto dutém válci je ještě jeden váleček, kterým můžeme otáčet, když do něj vložíme správný klíč. Otáčivý válec je pevně spojen s vačkou, která při otočení vytahuje a zasouvá zástrčku (petlici) zámku do zárubní (futer).

   Aby měl zámek smysl, musí být nějak zařízeno, aby se válec mohl otáčet jen po vložení správného klíče. Je to uděláno takto: ve vložce v obou válcích jsou vyvrtány jakési šachty, do nichž je vloženo vždy po jednom páru čepů. Horní čepy, jsou každý jinak dlouhý, to proto, aby byly až zuby správného klíče zatlačeny tak, že končí přesně na úrovni otáčivého válce. Spodní čepy, které jsou všechny stejně dlouhé, jsou potom zatlačeny do nepohyblivé části zámku . Pod spodními čepy jsou ještě pružiny, které zajišťují, aby se vše mohlo vrátit do původní polohy jako před vložením klíče. V poloze zamčeno se nesetkávají čepy přesně na okraji válce, ale jsou do něj zasunuty jen zčásti a brání tak jeho otočení. Pokud tedy nemáme klíč, na kterém jsou zuby odpovídající délka spodních čepů, nemůžeme zámek odemknout. Abychom mohli klíč do vložky zámku vsunout a zase vysunout, nemohou na něm být kolmé výstupky, ale musí být po obou stranách dostatečně zkosený. Po stranách klíče jsou vodorovné rýhy, které přesně zapadají do drážek uvnitř zámku. Je to další ochrana, aby do zámku nešel zasunout jiný klíč.

Dozický zámek

   Dalším běžně používaným druhem zámku je zámek dozický, který najdeme u některých dveří nebo skříní. Je  potřeba vidět mechanismus jakým se dveře otevírají. Do palce je zasazena klika. Když ji zmáčknu, palec se pootočí a zatlačí na šipku, a tím ji vytáhne ze zárubní a dveře můžeme otevřít. Když kliku pustíme, pérko zatlačí na šipku a zase ji vysune. Je také vidět, že když máme odemčeno o budeme otáčet klíčem, jako při odemykání, zatlačíme na vraceč a ten nám šipku opět zasune. Po uvolnění nám pérko, zase vše vrátí do původní polohy. U vložkových zámků je mechanismus stejný, jen na vraceč netlačí přímo klíčem, ale vačkou.

   Hlavní součástí vlastního zamykacího mechanismu jsou planžety s pérky a zástrčka. Když jsou dveře odemčeny, perka tlačí planžety dolů a čep, který je spojený se zástrčkou, je tlačen nahoru do zářezu . Jestliže zasuneme správný klíč a začneme tím otáčet, nadzdvihuje planžety do správné pozice, ve které se čep západky nachází uprostřed výřezu, a může se tedy pohybovat vpřed. Při otáčení klíč tlačí na západku a vysouvá ji. Zároveň se čep prostředkem posouvá dopředu . Po vysunutí zástrčky jsou planžety pérky opět přitlačený dolů a čep zástrčky je zasunut do dalšího zářezu nahoře (na obrázku je to prostřední zářez. Zámek je dělaný na zamykání na dva západy, . Při odemykání je to podobné. Tento typ zámků není tak bezpečný jako předešlý, protože velký otvor umožňuje zlodějům lepší přístup k vnitřním součástem, a tedy i snažší manipulaci s nimi.

Visací zámky

   Každý již někdy použil visací zámek. Může být opět na klíč, nebo také kódový. Běžný visací zámek má uvnitř na podkově zářez, do kterého je vložen malý váleček. Další součástí jsou dva typy planžet . Otáčivé planžety jsou proloženy planžetami pevnými. Neotáčivé planžety mají výřez na straně válečku. Slouží jen na oddělení pohyblivých planžetek, aby každý zub klíče tlačil jen na jednu otáčivou planžetu. Otáčivé planžety mají v sobě zářezy, abychom do nich mohli vložit jen správný klíč. Na okraji mají také výřez. Když vložíme správný klíč a otočíme jim, nastaví se tento výřez na planžetkách k malému válečku, který teď může podkova posunout, a tak se uvolnit. Zámek je odemčen.

   Podobně vypadá také jeden z mnoha druhů kódových zámků. . Má také podkovu se zářezem, ve kterém je malý váleček, nebo má zářez na druhé části podkovy a v něm jakýsi háček. (viz obr. 13) Planžety mají opět výřezy, které při nastavení správné číselné kombinace umožní posunutí válečku, nebo háčku. Planžety jsou odděleny jen malými neotáčivými podložkami. Nejvrchnější planžeta je pevně spojena s otáčivým číselným kotoučem, pomocí kterého nastavujeme číselnou kombinaci. Každá planžetka má na sobě výstupky tak, aby do sebe planžety mohly zapadnout a pohybovat se společně. Požadovanou kombinaci na zámku nastavujeme tak, že nejdříve otočíme kotoučem dvakrát po směru hodinových ručiček a nastavíme první z čísel dané kombinace . Potom otáčí opačným směrem a nastavíme další číslo (nejspodnější planžeta zůstala na místě, společně se otáčely jen zbylé planžety). Pak otáčíme opět po směru hodinových ručiček (další planžeta zůstává stát a pohybují se jen zbylé planžety). Takto postupujeme, pokud nenastavím celou řadu čísel. Nyní jsou planžety ve správné poloze, zářez je u válečku či háčku, a tak lze podkovu vytáhnout a zámek je odemčen. 

   V dolní části podkovy visacího zámku, která se zasouvá dovnitř, jsou zářezy. V nich se otáčejí kotoučky, které nastavujeme do správné polohy. Tyto kotoučky mají zevnitř výřezy. Když nastavíme na zámku správnou kombinaci čísel, všechny zářezy jsou pod sebou v místě, kde je podkova, a tak ji můžeme vytáhnout

Univerzální klíč

   Někdy je třeba mít klíče od více dveří. Například může být nutné, aby každý zaměstnanec měl klíč od dveří svého pracoviště, ale nedostal se do jiné místnosti. Jeho vedoucí se, ale potřebuje odemknout všechny dveře. Proto, aby nemusel nosit velký svazek klíčů, má tak zvaný univerzální klíč, kterým všechny dveře odemkne. Jak je to možné? Řešení je poměrně snadné. Jedná se o speciální vložkové zámky. U vložkového zámku potřebujeme, aby se čepy po vložení klíče setkávaly přesně na rozhraní válců, abychom mohli vnitřním válcem otočit. Když do jedné ze šachet dáme místo dvou čepů čepy tři, potom můžeme čepy srovnat dvěma způsoby, aby se válec mohl otáčet. Jednou se válec otáčí mezi prvním a druhým čepem a podruhé mezi druhým a třetím. V jednotlivých zámcích je délka spodního čepu různá, ale druhý čep je právě tak dlouhý, aby součet jejich délek byl stále stejný. Tedy jednotliví zaměstnanci mají takové klíče, které zarovnávají čepy podle prvního způsobu a vedoucí má klíč, který čepy vyrovná na druhé úrovni. 

Také si přečtěte

Také si přečtěte

Navštivte nás na našich provozovnách AUTOKLÍČE.CZ

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.
Soukromí a cookies