Pět důvodů proč mít čipový systém ve firmě - Autoklíče.cz

Pět důvodů proč mít čipový systém ve firmě

Ochrana majetku   

   Každý člověk se v dnešní době snaží, aby se v prostoru, ve kterém se nachází, cítil co možná nejpohodlněji. Také zaměstnavatelé se snaží, aby se jejich zaměstnanci cítili pohodlně a bezpečně v zaměstnání. Ke zvýšení pocitu pohodlí a bezpečí na pracovišti mohou přispět i moderní technologie. V následujícím článku Vám ozřejmíme pět důvodů proč je výhodné zavést čipový systém také ve vaši firmě.

   Lidé se od úsvitu dějin snaží chránit svůj majetek. Ve starověku a středověku nechávali panovníci u bran svých hradů a zámků ozbrojenou stráž. Strážní hlídali, aby do objektu nevnikli nevítání hosté. Nevítanými hosty mohli být například: zloději, špehové nebo vojáci cizích vojsk. Během staletí se začala situace měnit. Stále můžeme vidět u objektů hlídky ve formě ostrahy, které dohlížejí na pořádek. V některých případech částečně roli ostrahy objektů vykonávají také lidé na vrátnicích nebo recepcích. Tito lidé evidují nově příchozí do firmy a jsou jim nápomocni také v orientaci v objektu. Také do této oblasti začaly v posledních desetiletích pronikat nové technologie. Pravděpodobně první moderní bezpečnostní technologie, která se začala ve větší míře objevovat již před koncem dvacátého století byla bezpečnostní pohybová čidla, která byla instalována hlavně do památkových objektů a později i do ostatních budov. Veřejné prostory byly ve velké míře napojeny na kamerové systémy. V současnosti jsme téměř každý den součásti záznamu kamerového systému. Najdeme je například v ulicích měst, v obchodních centrech i na úřadech. Kamerové systémy využívají také někteří zaměstnavatelé k monitorování dění na pracovišti. Tento fenomén není zcela nový. Jistě si vzpomínáte na záběry z dnes již klasického filmu z roku 1974 “Jáchyme, hoď ho do stroje!“. V současné době se stále častěji můžete setkat při vchodu do budovy s čipovým systémem. Přemýšleli jste už o výhodách čipového systému ve vaší firmě? Pokud ne, nevadí. Na následujících řádcích se seznámíte s pěti bonusy,  které Vám může tento systém přinést. 

Čipový systém

Proč zavést do firmy čipový systém?

  Pravděpodobně hlavním bonusem, který přinese čipový systém firmě je automatický záznam docházky zaměstnanců do zaměstnání a odchod z něj. Každý zaměstnavatel má podle zákoníku práce povinnost evidovat docházku svých zaměstnanců do práce. Způsob evidence si může každý zaměstnavatel volit individuálně. Zavedení čipového systému evidenci docházky vašich zaměstnanců přetvoří do moderní podoby. Před vstupem do firmy zaměstnanec přiloží ke čtečce svůj čip. Dveře se otevřou a od této chvíle mu může být evidována pracovní doba. Některé systémy při nainstalování ke dveřím uvnitř firmy mohou také monitorovat pohyb zaměstnance v průběhu pracovní doby. Zaměstnanec pro otevření dveří nebo monitoringu musí přiložit čip k zařízení. Všechna data se automaticky zaznamenávají na firemním serveru nebo claudu. Už se Vám stalo, že jste potkali v některé části objektu firmy osobu, která v daných místech být neměla? Také tuto obtíž Vám může pomoci vyřešit zavedení čipového systému. Jednotliví externí spolupracovníci či hosté mohou obdržet své čipy, které jim umožní vstup jen do vámi zvolených prostor firmy. Také čipy pro vaše externí spolupracovníky vám umožní monitoring pohybu ve vaší firmě. Uživatelům čipu lze omezit přístup do objektu jen na stanovené hodiny. 

   Některé čipové systémy umožňují pořízení čipů v různých barevných provedeních. Vašim zaměstnancům můžete rozdat například čipy modré barvy a externím dodavatelům zelené. Ekonomicky výhodnější je nákup čipů ve větším se množství. Jejich pořizovací cena se pohybuje od 12 Kč za kus, ale může přesáhnout i 100 Kč. Pořizovací cenu čipu ovlivňuje zvolená technologie. Při ztrátě čipu je možné ztracený čip v systému detekovat a vyřadit ho z něj. V případě, kdy osoba, která ztratila čip vlastní více čipů, je nutné čipy specifikovat.  Pokud majitel tento ztracený čip případně opět najde, nebude jej znovu možno použít. Vždy je proto dobré se při přebírání čipu informovat komu případnou ztrátu čipu nahlásit. Zavedení čipového systému snižuje hrozbu krádeží majetku v budově a zvyšuje bezpečnost všech osob nacházejících se v budově. Vyřazení ztraceného čipu ze systému je rychlejší a levnější než výměna zámků v budově.

Čipový systém

Čipová karta místo klíčů

Na základě vyhodnocení dat může zodpovědný pracovník zjistit nestandardní chování některých jedinců. Dalším krokem pak může být zjišťování důvodů tohoto chování a na základě uvedených informací pak může dojít k úpravě technologických postupů, či změně vnitřních předpisů. Jednotlivá opatření mohou poté přispět k lepšímu využití pracovní doby jednotlivých zaměstnanců a tím přispět ke kvalitnějšímu fungování celého podniku.

   Další výhodou, kterou přinese čipový systém ve firmě vlastníkovi i jeho zaměstnancům je jednoduchá manipulace s čipem. Většina osob má v kapse více klíčů a většinou najde ve své kapse klíč od dveří, před kterými zrovna nestojí. Navíc pro většinu lidí může být komplikací otočit klíčem v zámku v ochranných pomůckách. Jejich sundání a opětovné nasazování je nebezpečné a obtížné. Těchto nepříjemnosti po nainstalování čipového systému do firmy budou zaměstnanci ušetřeni. Jednoduše bude stačit přiložit čip v podobě přívěšku k vašemu zařízení a dveře se vám samy odemknou!

   Pátou výhodou, kterou Vám zavedení čipového systému přinese je zvýšení hygienických standardů ve firmě. V situaci, kdy se bezmála dva a půl roku potýkáme s epidemii viru COVID-19 je právě bezkontaktní odemykání malým střípkem, který může přispět ke zlepšení zdravotní situace na pracovišti.

   Vlastník firmy by při výběru konkrétní technologie měl zohledňovat především počet zaměstnanců a externích spolupracovníků, kteří budou technologii využívat. Vybrat si tu správnou čtečku pro sebe a seznámit se s uživatelským rozhraním. Rozhraní musí být pro uživatele srozumitelné a snadno ovladatelné. Zbytečně komplikované řešení Vám a Vašim zaměstnancům přidá práci navíc. Rovněž je vhodné si hned na počátku odpovědět na otázku, se kterými dalšími moduly musí být systém integrován. Velmi důležité je, obzvlášť v dnešní době velkého důrazu na ochranu osobních údajů zjistit, zda informace získané čipovým systémem ve vaší firmě budou ukládány na vašem vlastním serveru nebo na claudu tzn. na servery připojené k internetu. Zmíněné servery jsou uživateli dostupné přes placený pronájem nebo jako součást softwaru či platformované služby.

   Doufáme, že náš článek Vám usnadnil rozhodnutí, je-li čipový systém je pro vaši firmu správným řešením. Pokud jste se rozhodli setrvat u klasických zámkových systémů obraťte se na naše odborníky v některé z našich prodejen AUTOKÍČE v Praze, případně kontaktujte naše odborníky přes formulář na našich internetových stránkách, nebo prostřednictvím dotazu na facebookových stránkách . Naši zkušení odborníci Vám vždy rádi zodpoví Vaše dotazy a případně po konzultaci s Vámi navrhnou ideální zámkový klíč právě pro vaši firmu.

Také si přečtěte

Také si přečtěte

Navštivte nás na našich provozovnách AUTOKLÍČE.CZ

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.
Soukromí a cookies