Systém kontroly vstupu a docházky pro firmy - Autoklíče.cz

Systém kontroly vstupu a docházky pro firmy

Zaměstnavatelé mají povinnost evidovat pracovní dobu zaměstnanců

   Součásti života většiny lidí v produktivním věku je docházení do zaměstnání. V pracovním právu a rozsahu pracovní doby došlo v uplynulých staletích k velkým změnám. Pracovní právo nejen v České republice se neustále vyvíjí. V roce 2019 vydal Soudní dvůr EU rozsudek C-55/18, ve kterém ukládá povinnost všem zaměstnavatelům na území EU vést evidenci pracovní doby zaměstnanců. Tento rozsudek přinesl pro zaměstnavatele v České republice jen drobné změny, protože dle platné legislativy tato povinnost již existovala.  V následujícím textu Vás seznámíme s nejčastějšími systémy kontroly vstupu a docházek ve firmách, se kterými jste se mohli nebo stále můžete setkat v naší republice – kniha příchodů a odchodů, píchačky na papírové karty i moderní docházkové systémy.

   Součástí společenského pokroku jsou často i změny v organizaci pracovní doby. Ta se přizpůsobuje potřebám zaměstnanců svojí délkou i svou organizací. Překvapivě k prvnímu zkrácení pracovní doby na našem území tj. času, po který je zaměstnanec povinen pro zaměstnavatele vykonávat práci, nebo také doby, po kterou musí být zaměstnanec přípraven k výkonu práce podle instrukcí svého zaměstnavatele došlo již ve středověku. Šestihodinová směna se týkala pouze horníků. Panovník v této době však nebyl žádný lidumil a jeho cílem nebylo zlepšení zdravotního stavu horníků, ale efektivnější organizace těžby. Zkrácení pracovní doby umožnilo zavedení nepřetržitého provozu. Do pracovní doby se zpočátku nezapočítávala cesta horníka z dolu a do dolu. Ke zlepšení pracovních podmínek nepřispěla ani průmyslová revoluce. Počátkem devatenáctého století vzniklo odborové hnutí. Jeho hlavními cíli bylo zvýšení bezpečnosti práce, omezení práce dětí a mladistvých, a také přiměřené trvání pracovní doby. Důležitým mezníkem v historii celosvětového odborového hnutí se stal 1. květen roku 1886. V tento den v americkém Chicagu proběhla stávka zaměstnanců cílená na dosažení osmihodinového pracovního dne. První květen se poté stal celosvětově uznávaným Slavíme je i v České republice. Za datum zrodu odborového hnutí na našem území je možno považovat 7. duben 1870, kdy rakouský parlament schválil zákon o koaliční svobodě. Dosavadní dělnické spolky zaměřené převážně na podpůrnou činnost se po tomto datu transformovaly do odborových organizací hájících všestranně a na legální bázi zájmy svých členů a ostatních zaměstnanců. Tento zákon byl přijat pod tlakem dělnických demonstrací.                                   

   V současnosti se délka pracovní doby v ČR tj. 40 hodin týdně na celý úvazek nijak podstatně neliší od ostatních zemí Evropy. Na počátku tisíciletí se začala ve větší míře objevovat snaha o prosazení částečných úvazků. K jejich většímu prosazení stále dochází jen velmi pozvolna. V zemích Evropské unie pracuje na zkrácený úvazek průměrně 30% zaměstnanců. V ČR je to jen necelých 6% zaměstnanců. Jedna z firem, která zaměstnává na zkrácené úvazky osoby se zdravotním postižením je společnost Jdunato s.r.o.  Zaměstnavatelé mají povinnost evidovat pracovní dobu zaměstnanců. Často je tato evidence spojena se systémem kontroly vstupu a vedení evidence docházky do firmy. Docházka do firmy na rozdíl od evidence pracovní doby zaznamenává přítomnost zaměstnance na určeném pracovišti. S jakými systémy kontroly vstupu a docházky do firny se můžete v České republice nejčastěji setkat?

Systém kontroly

Kniha příchodů a odchodů

   Pravděpodobně stále nejčastější formou systému kontroly vstupu a docházky do firmy je kniha příchodů a odchodů. Management firmy ji může zakoupit téměř v každém papírnictví. Kniha příchodů a odchodů je obvykle umístěna na recepci. V knize příchodů a odchodů můžeme najít řádky a sloupečky pojmenované: datum, příjmení, jméno   titul, útvar/osobní číslo, příchod, odchod a další. Názvy a uspořádání jednotlivých sloupečků se mohou mírně lišit. Dobře naladěný personál recepce s výbornou orientací nejen ve firmě, ale také ve městě dokáže zpříjemnit den nejen všem zaměstnancům, ale i nově příchozím.  

Píchačky na papírové karty   

   Píchací hodiny, hovorově nazývané píchačky, slouží k dokonalému přehledu o docházce zaměstnanců do firmy. První píchačky se objevily již v roce 1888 v New Yorku. Začal je prodávat šperkař Willard Le Grand Bundy. Jeho první manufaktura, zaměřené na výrobu píchacích hodin se později sloučila se dnes světoznámou společností IBM. Dnes si v obchodech můžeme vybírat mezi různými druhy píchacích hodin. Základní verze píchaček obvykle fungují na principu tisku data a času na papírové karty. O píchačkách je zmínka v dnes již legendárním filmu z roku 1976 „Marečku, podejte mi pero!“ Píchačky byly umístěny v továrně na výrobu zemědělských strojů, kde pracovali hlavní hrdinové.

POBOČKA LIBEŇ

Českomoravská 809/9 Po – Pá 9:00 – 17:00 So – Ne ZAVŘENO Výroba klíčů včetně prodeje zámkové techniky a doplňků. Kontakt: 605 812 171
Nově otevřená

Moderní docházkové systémy

   Vývoj docházkových systémů se nezastavil u píchaček na papírové karty. Stále častěji se můžeme setkat s moderními docházkovými systémy. Systémy pro evidenci elektronické docházky v současné době využívají ke svému fungování jedno nebo více z následujících identifikačních médií: magnetické karty, čipy nebo mobilní identifikace na bázi NFC či Bluethooth, čtečky otisků prstů. Čtečky otisků prstů jsou nejnákladnější variantou docházkového systému pro firmu.

   Zavedením moderních docházkových systémů se rychle a přehledně zorientujete v docházce svých zaměstnanců. Při jeho výběru nezapomeňte porovnat kapacitu systému s počtem zaměstnanců firmy. Prostřednictvím systému můžete získat také cenná data o jejich pohybu v rámci objektu. Moderní docházkové systémy umožňují  také monitoring jednotlivých externích spolupracovníků, či hostů. Tito lidé mohou obdržet své identifikační médium, které jim umožní vstup jen do vámi zvolených prostor firmy. Také prostřednictvím identifikačního média pro vaše externí spolupracovníky získáte informace o jejich pohybu ve vaší firmě. Uživatelům identifikačních médii lze upravit přístup do objektu jen na stanovené hodiny. Všechna data se automaticky zaznamenávají na firemním serveru nebo claudu. Při sběru a ukládání dat je důležité dbát na ochranu osobních údajů. Data získaná prostřednictvím docházkového systému mohou být dále analyzována například personalistou. Výsledky analýzy mohou být použity k zefektivnění fungování firmy.     

   V současné době si můžete zakoupit v kamenných obchodech i na internetu nejrůznější docházkové systémy. Ty se od sebe liší nejen designem, ale také nabídkou funkcí, které nabízejí svým uživatelům. Pokud se rozhodnete zakoupit do Vaši firmy moderní docházkový systém je dobré věnovat jeho výběru dostatek času, aby vyhovoval potřebám právě Vaší firmy. Fungování moderního docházkového systému lze vidět v českém filmu „Po čem muži touží 2“, který můžete právě nyní vidět v kinech.  

   Doufáme, že náš článek Vám pomohl zorientovat se v systémech vstupu a docházek pro firmy. Nicméně základním bezpečnostním prvkem před vyloupením či poškozením jakékoliv nemovitosti jsou dveře s kvalitním zámkem. Vybrat ten správný pro Vaši firmu Vám pomohou naši vyškoleni profesionálové v některé z našich tří prodejen AUTOKÍČE.CZ v Praze. Naši odborníci Vám Váš dotaz zodpoví také prostřednictvím formuláře na našich internetových stránkách, neboi nás můžete kontaktovat na facebookových stránkách.

Systém kontroly

Také si přečtěte

Také si přečtěte

Navštivte nás na našich provozovnách AUTOKLÍČE.CZ

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.
Soukromí a cookies