Technika mužů zákona. II. část - Autoklíče.cz

Technika mužů zákona II. část

   Československo bylo svým tvarem na mapě Evropy nepřehlédnutelné. V hranicích z 28. října 1918 fungovalo jen do podepsání Mnichovské dohody 30. září 1938. Existence republiky v hranicích Mnichovské dohody trvala necelý rok. Následovala druhá světová válka a obnova státu v roce 1945. V následujícím článku se krátce ohlédneme do minulosti naší země mezi lety 1918-1989. Zaměříme se na změny v ekonomické oblasti i organizaci policie po roce 1945. Blíže si představíme některé kusy motorizované techniky, kterou využívali při své práci strážci zákona. 

Boj o existenci Československa

   Se světovým uspořádáním po první světové válce nebylo spokojeno mnoho zemí. S vytýčením hranic Československa nebyli smíření jeho sousedé – Polsko, Německo a Maďarsko

   Situace v Evropě se začala měnit. Volby v Německu vyhráli v roce v listopadu 1932 nacisté. V roce 1936 Němci obsadili demilitarizované pásmo Porýní. Nad Evropou se intenzivně začala vznášet hrozba války. Československá vláda hledala u západních demokracií podporu a posilovala svou obranyschopnost. Britové a Francouzi chtěli zabránit válečnému konfliktu, a proto Německu v čele s Adolfem Hitlerem ustupovali. V zájmu zachování míru Britové, Francouzi, Němci a Italové podepsali 30.září 1938 Mnichovskou dohodu. Její podepsání západními mocnostmi a souhlas Československé vlády s požadavky Poláků společně s neúspěšnou arbitráží s Maďarskem mělo   za následek ztrátu přibližně 30% území Československa. Stát přišel o důležité průmyslové podniky, silniční i kolejová spojení. Politická reprezentace se snažila odstřihnout od dosavadního vývoje. Svět nezadržitelně mířil k druhé světové válce. Zbylé části státu byly obsazeny Německem 15. a 16. března 1939. Byl vytvořen nový statní útvar Protektorát Čechy a Morava.

   Druhá světová válka začala 1. září 1939 napadením Polska Německem. Zahraniční i domácí odboj se snažil západním mocnostem dokázat, že si Československo zaslouží své obnovení po válce. Důležitým okamžikem v boji za obnovení byl úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, který byl proveden zahraničním odbojem. Průmysl byl zcela přizpůsoben válečným potřebám včetně výroby automobilů. K osvobození státu došlo 8. května 1945.  

   Ani po skončení války nenásledovalo pro vývoj Československa klidné období. Bezprostředně po válce, v letech 1945-1946 následoval odsun Němců. Dne 22. listopadu 1945 schválilo pod nátlakem Moskvy prozatímní národní shromáždění za pomoci hlasů komunistických poslanců smlouvu o podstoupení Podkarpatské Rusi SSSR. Poválečný vývoj byl také poznamenán omezenou soutěží politických stran vytvořením tzv. Národní fronty.     Zcela zásadní pro další politické směřování Československa bylo vítězství Komunistické strany Čech v demokratických volbách. Toto vítězství spoluvytvořilo podmínky pro únorový puč, který proběhl mezi 17. a 25. únorem 1948. Puč definitivně nasměroval Československo do politické sféry vlivu Sovětského svazu. V jeho sféře vlivu politického i hospodářského setrvalo Československo až do listopadu 1989. Tento stav měl za následek znárodnění průmyslových podniků včetně malých výrobců automobilů a jejich zánik či sloučení do větších celků.

VAZ 2103

Foto: Z. Patera Auta5P, Zbraslav -Jíloviště 2007

Strážci zákona

   Veřejná bezpečnost (VB) byla součástí centralizovaného a vojensky uspořádaného Sboru Národní bezpečnosti (SNB) existovala v Československu v letech 1945 – 1991. Sloučila se v ní složka kriminální a pořádková. Při svém vzniku v červnu 1945 převzala roli v této době rušených složek – státní policie, četnictva a obecní policie. Veřejná bezpečnost byla podřízena ministerstvu vnitra. Stala se důležitou složkou bezpečnostního aparátu.

   Systemizace a organizace VB se v průběhu let 1948 -1991 několikrát měnila. Síť a princip zůstávaly neměnné. Byla tvořena:

  •         místními stanicemi, později přejmenovaných na obvodní oddělení,
  •         okresní velitelství,
  •         krajské velitelství,
  •         Velitelství VB

   Velitelství VB, Federální kriminální ústředna a Kriminalistický ústav zůstaly zachovány v kompetenci Federálního ministerstva vnitra ČSSR i poté, co část agendy přešla po federalizaci státu na republiková ministerstva vnitra.

Veřejná bezpečnost měla na starosti:

  • agendu správní, součástí agendy byly např. občanské a zbrojní průkazy;
  • agendu pořádkovou, součástí agendy byla např. obchůzková a hlídková činnost, dohled nad veřejným pořádkem;
  • agendu kriminalistickou, součástí agendy byly např. kriminalistické posudky pro všechny součásti SNB, obecná a ekonomická kriminalita;
  • agendu dopravní, agenda zahrnovala např. kontroly dodržování pořádku v dopravě, evidenci řidičů a motorových vozidel;
  • agendu vyšetřovací, jejíž náplní bylo shromažďování důkazního materiálu pro trestní stíhání.

   V roce 1969 byly v rámci Veřejné bezpečnosti vytvořeny pořádkové pohotovostní útvary, které zanechaly v historii naší země krvavou stopu. Tyto útvary potlačily demonstraci na první výročí okupace v roce 1968. Také v dalších letech byly nasazovány na potlačování demonstrací. V rámci SNB existovaly také specializované útvary např. Bezpečnostní letectvo. Součásti dobových bezpečnostních struktur byla tzv. Pomocná stráž VB, která byla často využívána při plnění úkolů VB, mimo jiné také v oblasti dopravní. Pomocná stráž VB byla založena na dobrovolném principu. Znakem příslušníků Pomocné stráže VB byla páska na rukávu. Pomocná stráž svoji práci vykonávala pouze v přítomnosti příslušníka VB.

   Pokud máte rádi historické detektivní romány z prostředí první republiky a pozdějšího období, doporučujeme přečtení románů historika Marka Skřipského o inspektoru Rádlovi.

Škoda 120 L

Foto: Veteran CS s.r.o., Jičín

V čem jezdili muži zákona?

   K plnění zadaných úkolů využívali strážci zákona také v období po druhé světové válce motorové prostředky.  V tomto období již nebylo prioritou nakupovat jen techniku vyrobenou v Československu. Bezpečnostní složky využívaly také techniku vyrobenou v Sovětském svazu.  V této části článku si blíže představíme vybrané kusy motorizované techniky, které muži zákona používali: LADA 1500, Škoda 120 L a policejní motocykl Jawa 350 typ 354.04 (tzv. “Nanuk“).

JAWA 350 typ 354.04

   Motocykl Jawa 350 typ 354.04 byl vyráběn pro policii společností Jawa v letech 1961 – 1967. Tento motocykl je také znám pod přezdívkou “Nanuk“. Motocykly byly dodávány v modrobílé barvě pro příslušníky VB a v červenobílé pro hradní stráž. Motocykly doplňovaly služební automobily Veřejné bezpečnosti. Snadněji projely dopravní zácpou, dostaly se do míst, kde automobil neprojede, snadno se otočily. Další nespornou výhodou byl jejich levnější provoz. Spotřeba paliva u tohoto motocyklu byla 4,2l/100km. Tento motocykl dosahoval maximální rychlosti 130 km/h.

   Příslušníci Veřejné bezpečnosti museli na motocyklech sloužit i v nepříznivém počasí – vítr, zima, déšť. Proto byly vyrobeny kapotované Jawy, které částečně ochrání jezdce. Další výhodou kapotáží jsou široké boční kufry, možnost namontovat radiostanice a nepřehlédnutelné modré světlo v přídi motocyklu. Sloužily pouze v tomto barevném provedení. Dochovalo se jen málo kusů.

VAZ 2103

   Automobil VAZ 2103 je sovětský vůz nižší střední třídy. Tento vůz byl vyráběn ve Volžském automobilovém závodě (VAZ) v letech 1973 až 1984. Na některých zahraničních trzích se prodával pod označením Lada 1500. Jednalo se o luxusněji vybavený model úzce příbuzného typu 2101, který byl licenční úpravou Fiatu 124. Konstruktéři VAZ 2103 se inspirovali modernější variantou Fiatu 124 Spécial, který zahrnoval úpravy podle novějšího Fiatu 125. Charakteristickým znakem vozu jsou dvě dvojice světlometů na čele vozu, které jej na první pohled odlišují od mateřského modelu. Vůz dosahoval výkon až 55,2 kW (75 koní) a mohl se dostat na maximální rychlost mírně přes 150 km/h. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládl za zhruba 17 sekund.

   Automobil byl vyráběn i v provedení pro Veřejnou bezpečnost. První vozidla ještě obdržela modrobílé barevné provedení, záhy je však vystřídalo provedení žlutobílé, ve kterém tato sloužila od roku 1975. Pro svůj výkonný motor byl VAZ 2103 oblíbeným vozidlem krajských družstev silničního dozoru i dálničních oddělení. Tento vůz zapůjčila Městská správa SNB Praha pro natáčení seriálu Československé televize Malý pitaval z velkého města (1982 -1986).

Škoda 120 L

   Automobil Škoda 120 L byl vyráběn Automobilovými závody národním podnikem, který byl později přetransformován do podniku ŠKODA AUTO a.s. Automobil se vyráběl v provedení pro Veřejnou bezpečnost mezi lety 1976 – 1983. Vůz dosahoval výkon až 36,7 kW. Dosahoval maximální rychlosti okolo 140 km/h. Spotřeba paliva měla velký rozptyl mezi 6,3 – 9,7 l/100km.        Tento automobil sloužil prakticky u všech útvarů SNB a mnoho těchto vozů a mnoho těchto vozů využívala ve svém barevném provedení také VB. Vozidla Škoda 120 L byla v průběhu druhé poloviny osmdesátých let zcela nahrazena svou modernizovanou verzí.   Také tento vůz byl využit při natáčení seriálu Malý pitaval z velkého města.

Věříme, že letmý pohled do nedávné historie, kterou jistě někteří z Vás zažili Vás potěšil a zavzpomínali jste na dobu, kdy bylo možné výše zmíněnou techniku vídat v ulicích a se stejným potěšením svěříte výrobu svých klíčů naším odborníkům. Naši vyškolení profesionálové jsou schopni vyrobit nový autoklíč nejen k veteránům, ale také k současným vozům a motocyklům. Seznam značek, u kterých zaručujeme zhotovení klíče naleznete zde

Také si přečtěte

Také si přečtěte

Navštivte nás na našich provozovnách AUTOKLÍČE.CZ

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.
Soukromí a cookies